150 150 Bizkaiko Herri Kirolak

ALDAKETA/MODIFICACIÓN

Irailarekin batera, gure posta elektronikoa aldatu dogu eta beste bi jarri doguz.
Beraz, jakin daizuen behar dozuenerako info@herrikirolakbizkaia.eus daukazuela eta Eskola Kirolari buruz kontsultaren bat badozue eskolakirola@herrikirolakbizkaia.eus postari bidali daikezuela.

Junto a septiembre, hemos cambiado nuestro correo electrónico por otros dos nuevos. Por lo tanto, sabed que tenéis info@herrikirolakbizkaia.eus y que si tenéis alguna consulta sobre Deporte Escolar podéis enviarlo al correo eskolakirola@herrikirolakbizkaia.eus